ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 355                                               

Critică de film

Critica de film este un proces de analiză, estetică și evaluare a filmului, a mediului film și a cinematografului în general și în particular. Critica de film se face la nivel jurnalistic de către diverși jurnaliști, mai mult sau mai puțin specia ...

                                               

Curent artistic

Un curent artistic este o tendință sau un stil în artă, cu o filosofie sau scop specific comun, urmat de un grup de artiști pe o perioadă determinată de timp, sau, cel puțin, pe perioada de apogeu a curentului artistic, definită într-un număr de ...

                                               

Guillaume Apollinaire

Guillaume Apollinaire, pseudonimul literar al lui Wilhelm Albert Vladimir Apollinaris de Kostrowitzky, a fost poet, prozator și critic de artă, participant activ și precursor al unora din importantele mișcări artistice ale secolului XX, așa cum s ...

                                               

Arta conceptuală

Sub această denumirea de "artă conceptuală ” la mijlocul anilor 60 ai secolului al XX-lea, încep să fie prezentate - în parte ca reacție împotriva formalismului - diferite manifestări și lucrări artistice în care pe primul plan se situează ideea, ...

                                               

Arta fantastică

Arta fantastică este un gen al artei. Parametrii artei fantastice au fost destul de riguros definiți de specialiștii în domeniu încă din secolul al XIX-lea. A fost o mișcare a artiștilor science-fiction și fantastici înainte și în timpul Marii Cr ...

                                               

Arta gotică

Arta gotică este stil în arta medievală, care s-a dezvoltat în nordul Franței din arta romanică în secolul 12, și a dispărut odată cu Renașterea. Arta gotică este diferită de cea romanică prin tendința liniilor verticale, prin căutarea echilibrul ...

                                               

Arta romanică

Stilul romanic este arta caracteristică spațiului european occidental din secolele XI-XIII, cu arhitectura ca gen principal de manifestare. Arhitectura romanică este dominată de programul religios creștin. Stilul romanic a păstrat formele de trad ...

                                               

Artă concretă

Arta concretă este o noțiune introdusă în 1924 de Theo van Doesburg, pictor, arhitect și teoretician al artei olandez, și lansată apoi în "Manifestul artei concrete" publicat în 1930 în unicul număr al revistei "Art concret". Arta concretă desemn ...

                                               

Artă naivă

Artă naivă. Sub această denumire se descrie fenomenul apariției la sfârșitul secolului al XIX-lea și continuând în secolul al XX-lea a unor creații aparținând unor individualități care nu au frecventat școli de artă, ci au ajuns să-și constituie, ...

                                               

Arte Povera

Arte povera este o mișcare artistică aparută în Italia pe la jumătatea anilor 1960, la Roma și la Torino. Formată în ambientul așa-numitei arte conceptuale, în conflict cu arta tradițională, refuză materialele și tehnicile acesteia. Apelează la m ...

                                               

Cinetism

Cinetism este o direcție în arta modernă însumând o serie de tendințe, curente și grupări preocupate de reprezentarea sau implicarea mișcării în artele vizuale.

                                               

Costumbrism

Costumbrismul este un curent artistic spaniol, care a început să se manifeste cam pe la mijlocul secolului al XIX-lea cu precădere în literatură, dar și în pictură, redând în operele lui caracteristice scene de viață și moravuri. Diferența dintre ...

                                               

Cubism

Cubismul este o mișcare artistică de avangardă apărută în Europa la începutul secolului XX. Între anii 1908-1914 are loc în Franța cea mai importantă revoluție în istoria picturii, după descoperirea perspectivei în perioada Renașterii. Inițiat de ...

                                               

Dadaism

Dadaismul, sau doar Dada, este un curent literar-artistic, apărut în Europa în anul 1916, cu centre timpurii în Zürich, Elveția, la Cabaret Voltaire și New York City, New York Dada începând cu 1915-1916, după care mișcarea Dada a înflorit la Pari ...

                                               

Fauvism

Fauvismul a fost un curent formalist în pictura franceză de la începutul secolului al XX-lea, care reprezenta lumea concretă în culori violente, folosind tonuri pure și renunțând la perspectivă.

                                               

Futurism

Futurismul este o mișcare a modernismului artistic italian, celebrând noua eră a tehnologiei moderne. Inițiatorul mișcării este poetul Filippo Tomasso Marinetti care, în 1909 publică Manifestul futurist. Revolta futuristă împotriva tuturor tradți ...

                                               

Manierism

Manierism, termen care caracterizează stilul artistic între apogeul Renașterii și începuturile stilului baroc și ale Clasicismului, dezvoltat în Italia începând aprox. cu anul 1520. Sfârșitul manierismului este apreciat de diverși istorici ai art ...

                                               

Modernism

Modernismul este o mișcare culturală, artistică și ideatică ce include artele vizuale, arhitectura, muzica și literatura progresivă care s-a conturat în circa trei decenii înainte de anii 1910 - 1914, când artiștii s-au revoltat tradițiilor acade ...

                                               

Muzică de mobilier

Muzica de mobilier este un nou tip de muzică, creat de compozitorul francez Erik Satie, în anii 1914-1916, și pusă pentru întâia oară în aplicare în 1917-1919. Principiul de bază de construire a noului tip de muzică a fost o repetare aleatorie a ...

                                               

Neoexpresionism

Neoexpresionismul este un curent în artele plastice contemporane, care a fost deosebit de popular în Europa de Vest și America de Nord în a doua jumătate a anilor 1970 - prima jumătate a anilor 1980.

                                               

Op art

Op-art sau op art reprezintă o direcție în artele vizuale moderne care se bazează contrastele puternice între culorile alb și negru, forme geometrice planare și spațiale, și, mai ales, pe iluzii optice. Optical art face din percepție, din condiți ...

                                               

Orfism (istoria artelor)

Orfismul în istoria artei este denumirea dată de poetul Guillaume Apollinaire unei orientări artistice, apărută la începutul secolului al XX-lea, care-și propune redarea muzicalității tonurilor și volumelor în pictură. Reprezentanți ai acestei or ...

                                               

Postmodernism

Postmodernismul este termenul de referință aplicat unei vaste game de evoluții în domeniile de teorie critică, filosofie, arhitectură, artă, literatură și cultură. Diversele expresii ale postmodernismului provin, depășesc sau sunt o reacție a mod ...

                                               

Stil

Termenul stil se referă la un mod distinctiv de manifestare specific unui popor, unei colectivități sau unui individ sau mod specific de exprimare și prezentare artistică a realității într-un anumit domeniu, în diferite perioade de timp. Inițial, ...

                                               

Stil istoricist

Istorismul a fost un fenomen artistic și social din secolul al XIX-lea, care a preconizat în principal glorificarea evului mediu și preluarea în acest context a formelor artistice din trecut. Principalele rezultate ale istorismului sunt: arhitect ...

                                               

Suprarealism

Suprarealismul este un curent literar și artistic apărut în prima jumătate a sec. XX în Franța și răspândit ulterior în toate țările lumii, care pune accentul pe activitatea spontană a imaginației și pe exploatarea zonelor iraționalului în creați ...

                                               

Toyism

Toyismul este un curent al artei contemporane apărut în anii 1990 în orașul Emmen. Termenul - provenit din englezescul "toy” - descrie caracterul ludic al acestui curent și a filozofiei care îl guvernează. Sufixul "ism” este întâlnit des atât în ...

                                               

Anti-pattern

Un anti-pattern este un răspuns comun la o problemă recurentă, răspuns de obicei ineficient și care riscă să fie extrem de contraproductiv. Termenul, inventat în anul 1995 de către Andrew Koenig ⁠, a fost inspirat de cartea Design Patterns ⁠, car ...

                                               

Biedermeier

Perioada Biedermeier a fost o epocă în Europa Centrală între 1815 și 1848 în care clasa mijlocie a crescut în număr iar artele au apelat la sensibilitățile comune. A început cu Congresul de la Viena de la sfârșitul Războaielor Napoleoniene din 18 ...

                                               

Crowdsourcing

Crowdsourcing înseamnă externalizarea unui serviciu, nu către un contractor sau un colaborator, ci către un grup de specialiști sau o comunitate, sub forma unei competiții. Pe piața internațională există diverse platforme care se axează pe crowds ...

                                               

Design de jocuri

Designul de jocuri este una din etapele esențiale în dezvoltarea jocurilor în special celor video. Fiind un procedeu complex, acesta este împărțit în mai multe etape. Printre aceste etape se numară: Modul de joc, povestea, mecanica jocurilor,desi ...

                                               

Font

În tehnoredactarea computerizată și grafica pe calculator, un font este definit ca o unitate ce compune un set complet de caractere având aceeași politică tipografică și același stil, corp tipografic și grosime.

                                               

Multimedia

Multimedia reprezintă conținutul și media, ce folosesc o combinație a diferitelor forme de conținut, cum ar fi date codificate vizuale, audio, text, formate lingvistice etc. Termenul poate fi folosit drept substantiv sau ca adjectiv, descriind un ...

                                               

Alexander Gottlieb Baumgarten

Alexander Gottlieb Baumgarten a fost un filosof german al secolului al XVIII-lea. S-a născut la Berlin în familia unui pastor și ambii lui părinți au murit când el era mic. A fost interesat de limba idiș și de poezia latină. Este cunoscut în spec ...

                                               

Victor Cousin

Victor Cousin a fost un filozof francez, profesor la Universitatea Sorbona. A scris pe larg despre istoria filozofiei. A fost membru al Academiei Franceze din 1830.

                                               

Jacques Derrida

S-a născut în 1930 la El-Biar, în Algeria, într-o familie de evrei. Acolo face școala primară și liceul. Într-o Algerie care depindea de regimul pro-nazist de la Vichy, și în care începând din 1940 evreii erau excluși din învățământ și din justiț ...

                                               

Ernst Fischer (scriitor)

Ernst Fischer, Severozápad ⁠, Cehia – d. 31 iulie 1972, Deutschfeistritz ⁠, Stiria, Austria) a fost un critic literar, estetician și jurnalist austriac.

                                               

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Georg Wilhelm Friedrich Hegel a fost un filozof german, principal reprezentant al idealismului în filozofia secolului al XIX-lea.

                                               

Martin Heidegger

Martin Heidegger a fost un unul din cei mai importanți filozofi germani din secolul al XX-lea. Lucrarea sa capitală, "Sein und Zeit", a contribuit la reconsiderarea fenomenologiei. Opera sa a exercitat o influență hotărâtoare asupra gândirii unei ...

                                               

István Hermann

István Hermann a fost un filosof, estetician, critic literar, pedagog și profesor universitar maghiar, care a fost ales membru al Academiei Maghiare de Științe. Prima lui soție a fost esteticiana Ágnes Heller.

                                               

Friedrich Hölderlin

Friedrich Hölderlin a fost un poet german, unul din principalii reprezentanți ai romantismului în literatura europeană. După Goethe și Schiller e considerat cel mai mare elegiac al literaturii germane si împărțea cu ei admirația sa pentru Grecia ...

                                               

Immanuel Kant

Immanuel Kant a fost un filosof german, unul din cei mai mari gânditori din perioada iluminismului în Germania. Kant este socotit unul din cei mai mari filozofi din istoria culturii apusene. Prin fundamentarea idealismului critic, a exercitat o e ...

                                               

Soren Kierkegaard

Soren Aabye Kierkegaard a fost un filozof, scriitor și teolog danez din secolul al XIX-lea. Prin concepția sa filozofică asupra constrângerii omului de a-și alege destinul, a exercitat o influență hotărâtoare asupra teologiei și filozofiei modern ...

                                               

Theodor Lipps

Theodor Lipps a fost un filozof și psiholog german, reprezentant de seamă al psihologismului german. A fost unul dintre cei mai influenți profesori din acea perioadă, cursurile sale atrăgând studenți din mai multe țări. Una din temele sale predil ...

                                               

Friedrich Nietzsche

Friedrich Wilhelm Nietzsche este unul dintre cei mai importanți filosofi europeni al secolului al XIX-lea, care a exercitat o influență remarcabilă, adesea controversată, asupra gândirii filosofice a generațiilor ce i-au urmat.

                                               

Elite Model Look

Elite Model Look este un concurs de frumusețe organizat anual de casa de modă Elite Model Management. Primul concurs a avut loc în anul 1985 sub numele de "Look of the Year". Participantele la concurs pot fi numai fete care n-au fost, sau numai c ...

                                               

Frumusețe

Frumusețea este un termen abstract, ale cărui aspecte sunt legate de simțul estetic sau artistic al omului. Cu definirea mai completă a acestui termen se ocupă estetica, o disciplină din cadrul filozofiei. Ca orice apreciere emoțională, stabilire ...

                                               

Pictură

Pictura este o ramură a artelor plastice care reprezintă o posibila realitate în imagini artistice bidimensionale, create cu ajutorul culorilor aplicate pe o suprafață. Scopul este de a obține o compoziție cu forme, culori, texturi și desene, car ...

                                               

Arta vedutelor

Arta vedutelor este un gen de pictură foarte detaliată, de cele mai multe ori în format mare, în care sunt reprezentate în perspectivă largă peisaje sau vederi panoramice citadine. Acest stil s-a dezvoltat în special în pictura venețiană, atingân ...

                                               

Autoportret

Autoportretul este reprezentarea unui artist, desenată, pictată, sculptată sau fotografiată de artistul însuși. Deși realizarea de autoportrete a fost practicată încă din antichitate, abia în timpul Renașterii, la mijlocul secolului al XV-lea, se ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →