ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 196
                                               

70 (număr)

Este un număr Erdős-Woods, deoarece este posibil să se găsească șiruri de 70+1 numere întregi consecutive astfel încât fiecare membru interior să împartă un factor comun fie cu primul, fie cu ultimul membru. 70 este un număr sfenic, fiind produsu ...

                                               

80 (număr)

Este un număr Harshad în baza 10. Principiul Pareto cunoscut de asemenea ca regula 80/20 prevede că, pentru multe evenimente, aproximativ 80% din efecte sunt produse de 20% din cauze. Este un număr refactorabil, deoarece este divizibil cu 10, num ...

                                               

106 (număr)

106 Este un număr centrat pentagonal și un număr centrat heptagonal. Există 106 arbori matematici cu 10 noduri, diferiți. Suma alicotă a lui 106 este 56 în secvența alicotă 106.56.64.63.41.1, 106 fiind al 11-lea număr compus în arborele 41-alicot ...

                                               

200 (număr)

Este un număr din șirul Padovan ⁠d, fiind precedat de termenii 86, 114 și 151 este suma primelor două. Suma factorilor săi primi este 16. Este un număr Harshad, fiind multiplul sumei cifrelor sale.

                                               

496 (număr)

Este un număr centrat nonagonal. 496 este al treilea număr perfect, întrucât este suma divizorilor săi: 496 = 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 31 + 62 + 124 + 248. Este înrudit cu numărul prim Mersenne 31, 2 5 − 1, din moment ce 2 4 2 5 − 1 = 496. Următorul ...

                                               

Algebră abstractă

Algebra abstractă este acel domeniu al matematicii care studiază structurile algebrice, cum ar fi: grupuri, inele, corpuri, module, spații vectoriale și alte algebre. Temenul de abstract a fost introdus la începutul secolului XX pentru a o distin ...

                                               

Analiza reală

Analiza reală este o ramură a analizei matematice care studiază numerele reale și funcțiile reale de variabilă reală. Printre temele abordate se numără: studiul convergenței și limitei șirurilor, calculul diferențial și integral.

                                               

Analiză numerică

Analiza numerică este studiul algoritmilor pentru problemele de aproximare numerică ale matematicii continue. Aceasta înseamnă ca ea este preocupată în principal cu variabile reale sau complexe, analiza lineară numerică peste cîmpul numerelor rea ...

                                               

Aproximație diofantică

În teoria numerelor, aproximația diofantică se referă la aproximarea numerelor reale prin numere raționale. Își trage numele de la matematicianul Diofant din Alexandria, din Grecia Antică.

                                               

Axioma lui Arhimede

A nu se confunda cu principiul lui Arhimede din hidrostatică! Axioma lui Arhimede reprezintă o proprietate specifică anumitor grupuri și corpuri din teoria structurilor algebrice. Alte denumiri: Axioma teorema lui Eudoxus. Lema proprietatea lui A ...

                                               

Bază (spațiu topologic)

În matematică, o bază B a spațiului topologic reprezintă o familie de mulțimi deschise cu proprietatea că orice mulțime deschisă din X poate fi reprezentată ca reuniune de mulțimi din B. Se mai spune că topologia τ este generată de baza B.

                                               

Brahistocronă

Brahistocrona este o curbă așezată în plan vertical, de-a lungul căreia un punct material, care se mișcă fără frecare sub acțiunea gravitației, parcurge în cel mai scurt timp distanța între două puncte date. Problema curbei brahistocrone a fost c ...

                                               

Bună ordonare

O relație de bună ordonare este o relație de ordine, totală, definită pe o mulțime, având proprietatea că orice submulțime nevidă a mulțimii respective are un prim element. O mulțime pe care s-a stabilit o relație de bună ordonare se numește mulț ...

                                               

Calcul vectorial

Calculul vectorial cuprinzând domeniile de Algebra vectorială si Analiza vectorială cât și Teoria câmpurilor, sunt domenii ale matematicii care se ocupă cu studiul matematic a spațiului vectorial din punct de vedere al algebrei matematice cât si ...

                                               

Cel mai mare divizor comun

Un număr întreg d {\displaystyle d} se numește cel mai mare divizor comun a numerelor întregi a {\displaystyle a} și b {\displaystyle b} dacă și numai dacă pentru orice divizor comun c {\displaystyle c} al lui a {\displaystyle a} și b {\displayst ...

                                               

Cel mai mic multiplu comun

Cel mai mic multiplu comun pentru două sau mai multe numere naturale nenule este cel mai mic număr natural care se divide cu toate numerele date. Este numit c.m.m.m.c. pentru două numere întregi a {\displaystyle a} și b {\displaystyle b} un număr ...

                                               

Cerc mare

Un cerc mare al unei sfere este, în geometria în spațiu, un cerc al cărui centru coincide cu centrul sferei și a cărui rază este egală cu raza sferei. Pe o sferă, drumul cel mai scurt dintre două puncte drum conținut pe acea sferă este dat de cer ...

                                               

Ciurul lui Eratostene

În matematică, ciurul lui Eratostene este un algoritm simplu și vechi de descoperire a tuturor numerelor prime până la un întreg specificat. Este predecesorul algoritmului modern ciurul lui Atkin, un algoritm mai rapid dar mai complex. A fost cre ...

                                               

Clasă (matematică)

În teoria mulțimilor și în aplicațiile matematice, o clasă este o colecție de mulțimi care pot fi definite clar printr-o proprietate comună a tuturor membrilor. Definiția precisă a clasei depinde de contextul fundamental. Lucrându-se pe teoria Ze ...

                                               

Codomeniu

În matematică, codomeniul reprezintă mulțimea valorilor care pot fi luate de o funcție, care rezultă în urma atribuirii variabilei independente a tuturor valorilor din domeniul său de definiție. În cadrul unei funcții f: X → Y, codomeniul este Y.

                                               

Coliniaritate

Coliniaritatea este, în geometrie, proprietatea unui număr mai mare de două puncte de a aparține aceleiași drepte. Mai multe puncte necoliniare sunt puncte ce nu pot aparține aceleiași drepte.

                                               

Combinatorică

Combinatorica este ramura matematicii care se ocupă cu studiul mulțimilor de obiecte și modalitățile de a le "combina" sau asocia sau pune laolaltă. Aceasta este înrudită cu alte domenii ale matematicii, în special cu algebra, geometria și teoria ...

                                               

Conjectura lui Catalan

În teoria numerelor, conjectura lui Catalan se enunță astfel: Singura soluție în mulțimea numerelor naturale a ecuației x a − y b = 1 pentru x, a, y, b > 1 este x = 3, a = 2, y = 2, b = 3. A fost enunțată în 1844 de către Eugène Charles Catala ...

                                               

Conjectura lui Euler

În matematică, conjectura lui Euler este o presupunere din partea lui Euler, dovedită falsă, privind marea teoremă a lui Fermat. Marele matematician a formulat-o în 1769, susținând că pentru orice număr natural n nenul, suma puterilor de exponent ...

                                               

Constantă matematică

O constantă matematică este o cantitate, de regulă număr real sau număr complex, care apare în mod natural în matematică și nu se modifică. Spre deosebire de constantele fizice, cele matematice sunt definite independent de orice măsură fizică. Mu ...

                                               

Construcții geometrice cu rigla și compasul

Construcțiile geometrice cu rigla și compasul se referă la trasarea unor anumite figuri geometrice și determinarea unor elemente ale acestora utilizând numai o riglă negradată și un compas. Aceste instrumente au fost alese prin tradiție și mai al ...

                                               

Convergență punctuală

În analiza matematică, noțiunea de convergență punctuală sau convergență simplă indică modul cum un șir de funcții converge către o anumită funcție. Un caz particular al acesteia îl constituie convergența uniformă.

                                               

Elena Cornaro Piscopia

Elena Lucrezia Cornaro Piscopia a fost o femeie-matematician italiană și prima femeie din lume care a obținut un doctorat în filozofie. A studiat matematica teologia, filozofia. Cunoștea numeroase limbi străine: latina, greaca, ebraica, araba, sp ...

                                               

Criteriul general al lui Cauchy

O serie e convergentă dacă și numai dacă pentru orice ε > 0, |x n+1 +. + x n+p | < ε, pentru orice n,p ∈ N, n > r ε,și dacă restul tinde la 0.

                                               

Criteriul lui Raabe-Duhamel

În analiza matematică, regula lui Raabe-Duhamel este un complement al criteriului raportului, reprezentând unul dintre criteriile de convergență ale seriilor. Denumirea sa este legată de numele matematicienilor Joseph Ludwig Raabe și Jean-Marie D ...

                                               

Criteriul seriilor alternate (Leibniz)

Criteriul seriilor alternate afirmă că, dacă ıntr-o serie alternantă, șirul a 1,a 2,a 3,a 4.,a n. este descrescator și convergent la zero, atunci seria a 1 −a 2 +a 3 −a 4 +.+a 2n-1 −a 2n +. este convergentă.

                                               

Marianna Csörnyei

Marianna Csörnyei este o femeie-matematician maghiară. Domeniul său de activitate cuprinde analiza matematică, în special analiza numerelor reale, teoria măsurii și spațiile Banach. În prezent, este profesoară la University College London. Ca rec ...

                                               

Cuadratura cercului

Cuadratura cercului este o veche și celebră problemă de geometrie. Problema cerea să se construiască un pătrat care să aibă aceeași arie cu cea a unui cerc de rază dată, folosind doar rigla și compasul, adică doar instrumentele pe care le aveau l ...

                                               

Curbură secțională

Curbura sectionala poate sa fie extrasa din tensorul Riemann astfel având u {\displaystyle u} și v {\displaystyle v} doi vectori care generează planul σ {\displaystyle \sigma } ; după formula: K σ = ⟨ R u, v v, u ⟩ ⟨ u, u ⟩ ⋅ ⟨ v, v ⟩ − ⟨ u, v ⟩ ...

                                               

Descompunerea unui vector

În teoria vectorilor, descompunerea unui vector din R n {\displaystyle \mathbb {R} ^{n}} reprezintă obținerea unui sistem echivalent de n vectori liniari independenți și situați pe direcții distincte.

                                               

Diagonală principală

În algebra lineară, diagonala principală a unei matrice A {\displaystyle A} este o colecție de elemente A i, j {\displaystyle A_{i,j}} unde i = j {\displaystyle i=j}. Următoarele trei matrice au diagonalele principale indicate cu roșu: {\displays ...

                                               

Distribuția Rayleigh

În statistică și teoria probabilităților, distribuția Rayleigh este o distribuție de probabilitate continuă. Ea poate apărea când un vector bidimensional are elemente ce sunt într-o distribuție normală, necorelate, și cu varianță egală. Modulul v ...

                                               

Dodecaedru

Dodecaedrul este un poliedru cu 12 fețe. Un caz particular este cel al dodecaedrului regulat, care este unul din cele cinci tipuri de poliedre platonice. Fețele acestuia sunt pentagoane regulate, unghiul format de două fețe alăturate fiind același.

                                               

Domeniu de definiție

În matematică, domeniul de definiție reprezintă mulțimea valorilor pentru care o funcție este definită. În cadrul unei funcții f: X → Y, domeniul de definiție este X.

                                               

Dreptunghiul de aur

Matila Ghyka, Esthétique des Proportions dans la nature et dans les arts, Paris, Gallimard, 1927. Matila Ghyka, Le nombre dor. Rites et rythmes pythagoriciens dans le développement de la civilisation occidentale. Tome 1 - Les Rythmes. Tome 2 - Le ...

                                               

Duzină

O duzină este un grup de 12 obiecte sau ființe de același fel, care formează un tot. Duzina este una dintre cele mai vechi grupări, poate pentru că există aproximativ o duzină de lunații, sau luni, într-un ciclu al Soarelui an solar. Duzina este ...

                                               

Ecuație

În matematică, o ecuație este o propoziție matematică ce afirmă că două expresii matematice sunt egale doar pentru anumite valori ale variabilelor implicate în acestea. Valorile variabilelor pentru care egalitatea este adevărată poartă numele de ...

                                               

Ecuație de gradul întâi

Ecuația de gradul întâi, denumită și ecuație liniară, este o ecuație polinomială de forma: a x + b = 0, {\displaystyle ax+b=0,} adică este formată dintr-un termen constant și unul variabil. Soluția ecuației este unică, cu condiția ca a, coeficien ...

                                               

Ecuație diferențială

În matematică, o ecuație diferențială este o ecuație pentru o funcție necunoscută de una sau mai multe variabile; ea are forma unei relații între funcția însăși și un număr de derivate sale de diferite ordine. Ecuațiile diferențiale au un rol imp ...

                                               

Ecuație diferențială funcțional-iterată

O ecuație diferențială functional-iterată este un tip de ecuație diferențială care implică o funcție iterată. Astfel de ecuații au aplicații în diverse domenii, economice și tehnice.

                                               

Ecuație integrală

În matematică, o ecuație integrală este o ecuație în care funcția necunoscută apare sub un semn de integrală. Există o legătură strânsă între ecuațiile integrale și ecuațiile diferențiale. Anumite probleme, de exemplu ecuațiile lui Maxwell, pot f ...

                                               

Ecuație parametrică

În matematică, ecuațiile parametrice reprezintă un sistem de ecuații echivalente cu un sistem dat, dar la care ecuațiile sunt scrise explicit în funcție de o altă necunoscută, sau necunoscute, numite parametri. În alte cuvinte, ecuația parametric ...

                                               

Epitrohoidă

O epitrohoidă este o ruletă trasată de un punct atașat pe un cerc de rază r care se rostogolește pe exteriorul unui cerc fix de rază R, când punctul se află la distanța d de centrul cercului exterior. Ecuațiile parametrice pentru o epitrohoidă su ...

                                               

Excentricitate (matematică)

În geometria euclidiană, excentricitatea este un parametru caracteristic al unei curbe conice. Este un număr real pozitiv, adesea notat e. Conicele apar îndeosebi în mecanica newtoniană cu traiectoria unui corp punctiform într-un câmp gravitațion ...

                                               

Factor integrant

În analiza matematică, factorul integrant este o funcție care, înmulțită cu o ecuație diferențială de studiat, o transformă într-o ecuație diferențială exactă. Teoria factorului integrant a fost dezvoltată de Leonhard Euler 1768, dar ideea utiliz ...