ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 188
                                               

Glicozilare

Glicozilarea este o reacție chimică prin care o moleculă de glucidă este legată de o grupă funcțională a unei alte molecule. În biologie, glicozilarea este un proces enzimatic în urma căruia sunt legate molecule de glican de proteine sau de alte ...

                                               

Glucidă

Zaharidele sunt compuși organici cu funcțiune mixtă, ce au în compoziția lor atât grupări carbonilice, cât și grupări hidroxilice. În majoritatea cazurilor, raportul dintre numărul atomilor de hidrogen și de oxigen este de 2:1 ; cu alte cuvinte, ...

                                               

Acid glutamic

Acidul glutamic, este un aminoacid, fiind unul din cei 20 aminoacizi proteinogeni. Codonii sai sunt AGA și GAG. Acesta este un aminoacid ne-esențial. Glutamatul, baza conjugată a acidului glutamic, este un neurotransmițător important care joacă u ...

                                               

Gluten

Glutenul este format din categoriile proteice prolamină și glutelină a cerealelor. Osborne prezintă categoriile de proteine existente în cereale, într-o lucrare din 1907. El împarte proteinele în: prolamină, glutelină, albumină, globulină.

                                               

Guanină

Guanina este o substanță chimică, și anume o bază purinică. Se reprezintă cu litera G și constituie componenta principală a nucleotidelor din ADN și ARN. Cuvântul provine din francezul guanine. Formula chimică a guaninei este C 5 H 5 N 5 O.

                                               

Hemoproteină

Hemoproteinele sunt un grup de proteine ce conțin hem ca grupă prostetică și care aparțin clasei de metaloproteine. Nucleul hemic le conferă funcționalitatea, mai exact următoarele funcții: transportul oxigenului, reducerea oxigenului, transferul ...

                                               

Iod

Iodul este un element chimic, notat cu simbolul I, cu numărul atomic 53. Are un singur izotop natural stabil, cu masa atomică relativă 127, al cărui nucleu conține 74 de neutroni. Iodul este al patrulea element din grupa halogenilor, posedă o rea ...

                                               

Legătură peptidică

O legătură peptidică este o legătură chimică care se formează între două molecule când grupa carboxil a uneia reacționează cu grupa amino a celeilalte, eliberând o moleculă de apă. Aceasta este o reacție de deshidratare și are loc de obicei între ...

                                               

Lipoproteina de densitate foarte mică

Lipoproteina de densitate foarte mică relativă la apa extracelulară, este un tip de lipoproteină produs de ficat. VLDL este una dintre cele cinci grupări majore de lipoproteine care permit grăsimilor și colesterolului să se deplaseze în sânge. VL ...

                                               

Magneziu

Magneziul este elementul chimic din tabelul periodic al elementelor care face parte din grupa a doua si care are simbolul Mg și numărul atomic 12. Magneziul este al optulea element și al treilea metal după aluminiu și fier ca abundență în scoarța ...

                                               

Metabolism

Metabolismul reprezintă totalitatea transformărilor biochimice și energetice care au loc în țesuturile organismului viu. Metabolismul este un proces complex, ce implică schimburi de materii și energii, și care include două procese opuse: cataboli ...

                                               

Metaloproteină

Metaloproteinele sunt o clasă de proteine care conțin un ion metalic pe post de cofactor. O mare parte dintre proteine se află în această clasă: cel puțin 1.000 proteine umane conțin un domeniul de legare a zincului deși este posibil ca numărul m ...

                                               

Neurochimie

Neurochimia este o ramură a neurologiei, ce se ocupă cu studierea naturii și funcțiilor neurotransmițătorilor și cu efectul pe care substanțele chimice îl au asupra celulelor nervoase. Actul de naștere al acestei științe poate fi considerat lucra ...

                                               

Peptidă

Peptidele sunt polimeri scurți formați prin legarea, într-o anumită ordine, a mai multor α-aminoacizi. Legătura dintre doi aminoacizi se numește legătură peptidică. Aminoacizii de la capetele catenei de peptidă se numesc aminoacid C-terminal și r ...

                                               

Potasiu

Potasiul este elementul chimic cu numărul atomic 19. Are masa atomică de 39.0983 u.a.m. Acest element chimic a fost izolat prima dată din potasă. Este un metal alcalin de culoare alb-argintie, maleabil și ductil, care se oxidează ușor în aer. Rea ...

                                               

Precursor (chimie)

În chimie, un precursor este un compus chimic care participă într-o reacție chimică, având ca scop transformarea sa într-un alt compus. În biochimie, termenul face referire mai specifică la acei compuși chimici care precedă un produs într-o anumi ...

                                               

Producția biologică de hidrogen

Producția biologică de hidrogen are loc într-un bioreactor bazat pe producerea hidrogenului făcută de alge. Algele produc hidrogen în anumite condiții. Spre sfârșitul anilor 1990 s-a descoperit că dacă algele sunt lipsite de sulf ele vor începe s ...

                                               

Proteina C reactivă

Proteina C reactivă este o proteină pentameră folosită în diagnosticarea multor boli, fiind unul din indicatorii analizați și urmăriți în evoluția bolilor, deoarece concentrațiile sale plasmatice cresc odată cu existența unor inflamații. Rolul să ...

                                               

Putrefacție

Putrefacția constă în descompunerea proteinelor animale, în special prin intermediul microorganismelor anaerobe, numite bacterii de putrefacție. Este un proces complex în urma căruia rezultă amine, substanțe cu un miros neplăcut. În alchimie, put ...

                                               

Reacție de polimerizare în lanț

În biologia moleculară reacția în lanț a polimerazei tradusă și ca reacția de polimerizare in lanț este o tehnologie biochimică de multiplicare in vitro a substanței genetice ADN prin amplificarea perechilor de baze componente. Este frecvent dese ...

                                               

Receptor (biochimie)

Pentru alte utilizări ale numelui Receptor, vezi Receptor. Receptorii sunt complexe de macromolecule reformate, specifice. Specificitatea este în raport de agoniștii endogeni fiziologici, specifici pentru fiecare receptori, numiți mediatori chimi ...

                                               

Soren Sorensen

Soren Peter Lauritz Sorensen, de asemenea cunoscut ca Severinus iar în Danemarca ca "S. P. L. Sorensen”, Regiunea Sjælland, Danemarca – d. 12 februarie 1939, Copenhaga, Danemarca) a fost un biochimist danez.

                                               

Spliceosom

Spliceosomul este o mașinărie moleculară care se află, în general, în nucleul organismelor eucariote. Spliceosomul este compus din complexe de proteine și ARN specific nuclear. Spliceosomul elimină intronii din pre-ARN-ul mesager transcris. Acest ...

                                               

Stres oxidativ

Stresul oxidativ este cauzat de un dezechilibru între acțiunea speciilor reactive de oxigen și capacitatea sistemului biologic de a detoxifia cu rapiditate reactivii intermediari sau de a repara eventualele daune cauzate. Perturbări ale stării no ...

                                               

Timină

Timina este una din cele patru baze azotate care formează ADN-ul, și are formula chimică C 5 H 6 N 2 O 2 {\displaystyle C_{5}H_{6}N_{2}O_{2}}. Este un compus derivat de la molecula pirimidinei, și a fost descoperit în 1885 de către Albrecht Kossel.

                                               

Uracil

Aparierea bazelor azotate ce conțin uracil bază pirimidinică și adenină bază purinică se realizează prin formarea de 2 legături de hidrogen.

                                               

Xenobiotic

Xenobiotic este orice compus chimic care se găsește în organism, dar care nu este produs de către acesta. Astfel de compuși chimici pot fi: Toxinele produse de mucegaiuri. Medicamentele; Poluanții produși prin piroliză din alimente preparate; Pes ...

                                               

Zoosterol

Zoosterolul reprezintă o categorie de steroli; dintre zoosteroli, cel mai important este colesterolul, constituent lipidic. Predomină în general în organismele animale, dar s-a identificat și în plante. S-a demonstrat importanța colesterolului pr ...

                                               

Biofizică

Biofizica este știința care se ocupă cu aplicarea diferitelor principii și metode ale fizicii în fenomenele și procesele biologice și în cadrul organismelor vii. Termenul de biofizică a fost introdus de Karl Pearson în 1892. Biofizica explică pro ...

                                               

Bistrat lipidic

Bistratul lipidic este o membrană polară subțire care este alcătuită din două straturi de molecule lipidice. Acest tip de membrană formează o barieră continuă în jurul celulelor, dar și în jurul nucleilor celulari și al unor organite celulare. Pr ...

                                               

Chimie biofizică

Chimia biofizică este o ramură relativ nouă a chimiei, care acoperă un spectru larg de activități de cercetare care implică sistemele biologice. Caracteristica cea mai comună a cercetării în acest domeniu este de a căuta explicației diferitelor f ...

                                               

Difuziune

Difuziunea este pătrunderea moleculelor unui corp, printre moleculele altuia, fără să existe curgere. Difuzia explică fluxul net al moleculelor dintr-o regiune de concentrație mai mare la una dintre concentrație mai mică, dar este important de re ...

                                               

Difuzivitate

Difuzivitatea sau coeficientul de difuzie este o constantă de proporționalitate care apare în legile lui Fick. Este o mărime fizică care caracterizează rapiditatea difuziei unei component într-un amestec. Gazele au cel mai mare coeficient de difuzie.

                                               

Ecuația Henderson-Hasselbalch

Ecuația Henderson-Hasselbalch este folosită în chimie pentru calcularea acidității unei substanțe. Ecuația Henderson-Hasselbalch folosește derivata pH ca masură a acidității în sistemele chimice. Are aplicații în determinarea pH-ului soluțiilor t ...

                                               

Electromiografie

Electromiografia este o tehnică electrofiziologică în diagnosticările neurologice de evaluare și înregistrare a activității musculare, pe baza detectării semnalelor electrice produse de mușchi. Este folosit un aparat numit electromiograf. Rezutat ...

                                               

Flux luminos

Pentru alte utilizări ale termenului flux vezi articolul Flux dezambiguizare. În fotometrie, fluxul luminos sau puterea luminoasă este măsura puterii percepute a luminii. Se diferențiază de fluxul radiant, măsura puterii totală a luminii emise, î ...

                                               

Intensitate luminoasă

Intensitatea luminoasă este fluxul luminos emis într-o anumită direcție de o sursă luminoasă punctuală, raportat la unitatea de unghi solid în care emite sursa. Unitatea de măsură a intensității luminoase în SI este candela.

                                               

Legea lui Henry

Legea lui Henry este una din principalele legi ale gazelor și a fost enunțată de William Henry în anul 1803. Formularea ei este: "La temperatură constantă, cantitatea de gaz dizolvată într-un lichid, la saturație, variază direct proporțional cu p ...

                                               

Legile lui Fick

Legile lui Fick se folosesc la descrierea cantitativă a difuziei, ca proces de transport de substanță. Fiziologul german Adolf Fick a formulat aceste legi după modelul constituit de legile lui Fourier ale transferului termic.

                                               

Magnetocardiografie

Magnetocardiografia este o tehnică neinvazivă de detectare și măsurare la suprafața corpului a câmpului magnetic generat de activitatea electrică a inimii folosind dispozitive foarte sensibile precum dispozitivele supraconductoare cu interferență ...

                                               

Magnetoencefalografie

Magnetoencefalografia este o tehnică de imagistică neurală funcțională pentru cartografierea activității creierului prin înregistrarea câmpurilor magnetice produse de curenții electrici ce apar în mod natural în creier, folosind magnetometre foar ...

                                               

Magnetoencefalogramă

Magnetoencefalograma este o reprezentare grafică a activității electrice a creierului, obținută prin magnetoencefalografie cu ajutorul magnetoencefalografului.

                                               

Magnetomiografie

Magnetomiografia este o modalitate de a investigare a activității neurale prin folosirea unor dispozitive ce detectează câmpul magnetic produs de curenții bioelectrici musculari. Rezultatul este o magnetomiogramă.

                                               

Magnetorecepție

Magnetorecepția este perceperea senzorială a câmpurilor magnetice de către organismele vii cu ajutorul magnetoreceptorilor, care sunt niște organe care detectează câmpuri magnetice, în special câmpul magnetic al Pământului. Magnetorecepția se găs ...

                                               

Neurobiofizică

Neurobiofizica este un domeniu interdisciplinar si ramură a biofizicii preocupat cu investigarea fundamentelor fizice ale funcționării sistemului nervos.

                                               

Osmoză

Osmoza reprezintă difuziunea solventului printr-o membrană semipermeabilă, ca de exemplu celulele vii datorită permeabilității membranei celulare și poate fi simplă sau facilitată. Jean-Antoine Nollet este primul care a documentat observația osmo ...

                                               

Potențial de acțiune

În fiziologie, un potențial de acțiune este un eveniment de scurtă durată care constă într-o creștere rapidă a mărimii potențial electric membranar al unei celule și o încadrare pe o traiectorie constantă. Potențialul de acțiune apare în mai mult ...

                                               

Presiune osmotică

Presiunea osmotică este presiunea care trebuie să fie aplicată unei soluții pentru a împiedica trecerea solventului în sensul natural de difuzie printr-o membrană semipermeabilă care separă solventul de soluție. Este o proprietate coligativă. Pre ...

                                               

Radiobiologie

Radiobiologia este un domeniu științific interdisciplinar, care studiază efectul radiațiilor ionizante asupra organismelor vii. În mare parte este inclusă în domeniul biofizicii. Problemele de bază ale radiobiologiei sunt următoarele: efectele ir ...

                                               

Bioinformatică

Bioinformatica este o știință interdisciplinară care se ocupă cu dezvoltarea de metode și instrumente software care ajută la înțelegerea datelor cu importanță biologică. După cum sugerează și numele, bioinformatica combină biologia cu informatica ...